Agata Rościecha

Agata Rościecha 

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Stypendium i studia w Akademie Der Bildenden Künste w Norymberdze w pracowni Malarstwa, Grafiki i Sztuki Obiektu u Rolfa-Guntera Diensta. W 2000 stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Twórczości. W 2002 uzyskała stopień doktora, a w 2014 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Laureatka nagród i wyróżnień w tym m.in.: Medal Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie na Salonie Malarstwa i Rzeźby, I Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa na Salonie Wiosennym, wyróżnienie Art&Business, Nagroda Royal Talens oraz Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na IV Międzynarodowym Biennale Pasteli w Nowym Sączu. Od 2004 wykłada rysunek i malarstwo na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

BIOGRAFIA

PRACE 

WYDARZENIA

bez tytułu

bez tytułu

Bez tytułu