Autorzy projektu: Mirosław Gendaj , Szymon Olbrychowski
Organizatorzy : Stowarzyszenie H&R , Galeria111 i Gmina Nowe Warpno. Wykonanie : Mieszkańcy Nowego Warpna Miejsce – Nowe Warpno , data 21-22 czerwca 2014

"Miasto Galeria" -Nowe Warpno

Na styku przestrzeni publicznej i prywatnej  zainstalowano 10 galerii artystycznych. Wystawiono prace 20 twórców z całej Polski reprezentujących różne dziedziny sztuki. Działania artystyczne zostały uzupełnione o działania kulinarne . Prace artystów prezentowane były głównie w przestrzeniach prywatnych mieszkańców : kamienicach ,korytarzach domów, podwórkach, zabudowaniach gospodarczych i ogródkach przydomowych, przejściach między budynkami i na elewacjach kamienic . Na rynku głównym miasta zorganizowano” Kawiarnię Festiwalową ”a całość została spięta specjalnie zaprojektowana małą architekturą,  zbudowaną z 2000 skrzynek do owoców.

Prace przygotowawcze i instalacyjne zostały wykonane przez mieszkańców, właścicieli posesji objętych działaniem. W ten sposób to mieszkańcy zaprosili gości( zwiedzających) zarówno do swojego miasta jak i do wnętrza swoich domów .

Położenie na cyplu otoczonym wodami Zalewu Szczecińskiego i jeziora Nowow­arpieńskiego stanowiło od zawsze o powodzeniu miasta i jego mieszkańców. Utrata możliwości gospodarczych związanych z tradycyjnym zawodem rybaka spowodowała konieczność szukania innego sposobu na życie i zarabianie niż dotychczasowa praca rolno‑przemysłowa.

 

Projekt Miasto‑Galeria zmierza do stworzenia i wypromowanie wydarzenia kulturalnego o charakterze festiwalu sztuki.  Chcemy wykorzystać społeczne zmiany, aby skierować miasto na zupełnie nowe tory. Chcemy wypełnić lukę, która powstała w życiu jego mieszkańców po wstąpieniu Polski do UE, odwołując się w tym celu do potencjału, jaki niesie za sobą współczesna sztuka.

W istocie nie jesteśmy pierwsi. Walory Nowego Warpna jako inspirującego artystycznie miejsca, w którym można tworzyć i popularyzować sztukę, odkrył bowiem już na początku XX wieku znakomity malarz, rysownik i grafik niemiecki Hans Hartig, honorowy obywatel miasta (obywatelstwo nadano mu w 1927 r.). Traktujemy słynnego artystę jako duchowego prekursora wydarzeń, które chcemy w tym roku zainicjować.

Mamy nadzieję, że artyści zaproszenie do Nowego Warpna na festiwal Miasto‑Galeria znajdą w tutejszym krajobrazie i klimacie inspiracje dla swojej twórczości. Że, podobnie jak Hans Hartig, rozsławią to miejsce jako przestrzeń i społeczność przyjazną pracy twórczej. Marzymy o tym, aby dzięki skoordynowanym działaniom Nowe Warpno stało się w krótkim czasie letnią kulturalną stolicą regionu.