Wystawa Kaligrafii

Mistrza i Nauczyciela  Zen Rosi Shodo Harada 


17.01.2013

TAIGEN SHODO HARADA - ROSHI 

" Wernisaż wystawy kaligrafii Rosiego Taigena Harady, mistrza zen i kaligrafii, a także opata klasztoru Sogendzi w japońskiej Okajamie, gdzie kobiety i mężczyźni różnych narodowości praktykują zen rindzai, wzbudził spore zainteresowanie.

W szczecińskiej Galerii111 zgromadziła się w ubiegłym tygodniu kilkudziesięcioosobowa grupa osób zainteresowanych tą niezwykłą osobowością, a także filozofią zen....Jedną ze ścieżek duchowego rozwoju jest kaligrafia, stąd wystawa w galerii i wykład na ten temat przedstawiony przez Rosiego Haradę

Poza Haradą główną postacią spotkania była Urszula Broll, malarka od wielu lat mieszkająca w sudeckim Osieku, dla której artystyczną inspiracją są filozofie Wschodu, w tym buddyzm i zen.

Rosi Taigena Harada odwiedził Szczecin na zaproszenie swoich uczniów
z tutejszego ośrodka zen. Wizytę japońskiego mistrza dokumentowała ekipa szczecińskiej telewizji kierowana przez Grzegorza Fedorowskiego. Nie wiadomo, kiedy film będzie emitowany, ale zainteresowani z pewnością go nie przeoczą. Na razie mogą odwiedzić galerię, by zobaczyć kaligrafię mistrza."

źródło: Kurier Szczeciński

JAPOÑSKA KALIGRAFIA SHODO T

Sztuka japońskiej Kaligrafii, jest jedną z antycznych dziedzin
sztuki. Wyróżnia ją koncentracja na prostocie, pięknie, a tym co
jest najważniejsze to, że łączy w sobie umysł i ciało. Shodo
pos³uguje się  jeżykiem sztuki , łącząc takie elementy jak linia,
kszta³t oraz przestrzeń.
Perfekcja we władaniu linią jest podstawą.
Kształt Linii , jej forma, niosą w sobie pożądany efekt
oddziaływania dzieła. Często Linie stawiane są w stanie
koncentracji na takich uczuciach jak miłość determinacja czy
optymizm. Wpływa to na charakter płynącej linii budującej dany znak (falowanie, proste cięcie, zaokrąglenie, miękkość,
intensywność, dynamika). W połączeniu z Linią , władanie
Kształtem, jest kolejnym ważnym aspektem powstawania
Japońskich znaków. Kaligrafia powstaje w wyniku , naciskania
 i prowadzenia pędzla, nie jest urywana żadna z technik
obrysowywania czy konturu.
Element Przestrzeni jest esencją kreowania dzieł kaligrafii,
istotnym jest by artysta pozostał  świadomy położenia i
wzajemnych relacji każdego z elementów, w szczególności w
bardziej złożonych znakach. Często, artysta przed postawieniem linii, musi wyobrazić sobie jej położenie, zatrzymać się  stworzyć znak zanim powstanie na arkuszu. Bez niepodzielnej uwagi związanej czuciem przestrzeni, skończona kaligrafia nie przyjmie zamierzonego kształtu, nawet jeśli zbudowana będzie z najlepszych linii i perfekcyjnego kształtu.
Japońska kaligrafia dla przeciętnego oka może wydawać się
nieskomplikowana i łatwa. Jednak stworzenie tego rodzaju
prostoty angażuje połączenie wielu umiejętności oraz mistrzostwa panowania nad wszystkimi elementami sztuki.
Japoński filozof Nishida Kitaro (1870-1945) wierzył, że prawdziwa kreatywność nie jest produktem świadomości ale raczej samego „fenomenu życia” . Prawdziwa twórczość  mówił, musi wynikać zmu-shin, stanu „nie-umysłu” , w którym zarówno emocje jak i oczekiwania nie mają znaczenia.
Prawdziwie kaligrafia Zen nie jest produktem intensywnej praktyki, a raczej jest efektem dzia³ania stanu „nie-umysłu”, wysokiej duchowości i czystego serca. By wykonać Kaligrafię Zen, która transponuje prawdziwą głębię znaczenia, potrzeba dużego skupienia i stania się jednością z treścią znaku. Jest to możliwe
gdy uwolni się umysł i serce od przeszkód, w koncentracji
wyłącznie na znaczeniu symbolu. Stawanie się jednym z tym co
tworzone, jest źródłem kaligrafii Zen.

TAIGEN SHODO HARADA - ROSHI

Shodo Harada jest mistrzem w Sogendzi, świątyni Zen w Okajamie w Japonii. Jest spadkobiercą Dharmy Rosiego Mumona Yamady z linii Inzan tradycji Rindzai Buddyzmu Zen. Zanim został opatem Sogendzi praktykował z Rosim Mumonem  przez dwadzieœcia lat w klasztorze Shofukudzi w Kobe. Rosi Yamada Mumon (1900-1988) był jednym z wielkich mistrzów Rindzai dwudziestego wieku. Był znany ze swojej otwartości oraz z poważnego i rzetelnego nauczania zarówno mistrzów Rindzai dwudziestego wieku. Był znany ze swojej otwartości oraz z poważnego i rzetelnego nauczania zarówno ludzi świeckich jak i wyświęconych mnichów. Jego nauk skierowane były do wszystkich: mnichów, ludzi świeckich, mężczyzn i kobiet różnych narodowości, jako prosty i bezpośredni przekaz Buddyzmu Mahajany. Nauczał, że mężczyzn i kobiet różnych narodowości, jako prosty i bezpośredni przekaz Buddyzmu Mahajany. Nauczał, że wszystkie istoty od samego początku obdarzone są czystą,
nieskalaną naturą, a jego posłania brzmią: zapomnij o małym ego, wejrzyj bezpośrednio w swoją prawdziwą naturę i z tą
czystością i mądrością oddaj wszystko dla wyzwolenia innych . Rosi Harada kontynuuje to dzieło z tą samą otwartością i energią,
a Sogendzi jest bardzo wyrazistym tego owocem. Jest to klasztor, gdzie ludzie wyświęceni i świeccy, kobiety i mówczyni klasztor, gdzie ludzie wyświęceni i świeccy, kobiety i mówczyni klasztor, gdzie ludzie wyświęceni i świeccy, kobiety i mówczyni klasztor, gdzie ludzie wyświęceni i świeccy, kobiety i mówczyni klasztor, gdzie ludzie wyświęceni i świeccy, kobiety i mówczyni twórczej i kreatywnej obecności w każdej chwili na prawdziwej drodze, pobudzonej poprzez głębokie oddychanie (sussokan) i
współczujący umysł, który pozwala nam na niej trwać drodze, pobudzonej poprzez głębokie oddychanie (sussokan) i
współczujący umysł, który pozwala nam na niej trwać  We wrześniu 1893 roku Siaku Soen dał pierwszy oficjalny
wykład Zen na Zachodzie w Światowym Parlamencie Religii w Chicago. Jako mnich Siaku Soen praktykował w Sogendzi i w tym samym klasztorze Rosi Harada kontynuuje zaczęte przez niego dzieło. Każdego roku Rosi Harada podróżuje po całym świecie odwiedzając swoich uczniów w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Meksyk, Indie, Niemcy, Włochy, Dania, świecie odwiedzając swoich uczniów w takich krajach jak Stany świecie odwiedzając swoich uczniów w takich krajach jak Stany świecie odwiedzając swoich uczniów w takich krajach jak Stany świecie odwiedzając swoich uczniów w takich krajach jak Stany Szwajcaria, Łotwa, Rosja, Węgry oraz Polska . Wiele osób odwiedziło Sogendzi, aby w klasztornym otoczeniu poznać istotę jego nauk. Rosi Harada w każdej minucie swojego życia i we wszystkim czym się zajmuje daje nam możliwość odnalezienia naszej prawdziwej natury, którą wszyscy posiadamy. To właśnie ofiarowuje wszystkim gdziekolwiek jest.

Spotkanie  z Mistrzem  Rosim Haradą w Galerii 111

w styczniu 2013 roku